Financiële Administratie

We kennen onze cliënten en hun belangen goed. Regelmatig zoeken we telefonisch contact, enkele keren per jaar spreken we hen persoonlijk. Op de achtergrond werken we aan een verantwoorde administratie – zowel zakelijk als particulier – met als ‘slotstukken’ de jaarverslaggeving en het fiscaal dossier.

Startende ondernemers en relaties

Het opzetten van een goede financiële administratie ervaren startende ondernemers vaak als een last. In samenwerking met ….

Lees verder
De jaarlijkse belastingaangifte

De belastingaangifte is een terugkerende gebeurtenis waar weinigen naar uitkijken. Omdat het vaak ‘op betalen aankomt’, maar ook omdat de aangifte goed doen niet eenvoudig is. Elk jaar verandert het een en ander. Het zijn de onderwerpen die we ook in onze nieuwsbrief uitlichten.

Aftrekposten, regelingen en subsidies

Voor welke regelingen komt u in aanmerking? Wat is precies aftrekbaar en wat niet? Wanneer kunt u een aanslag verwachten? Wanneer u ….

Lees verder

Belastingen

Belastingen

De jaarlijkse belastingaangifte

De belastingaangifte is een terugkerende gebeurtenis waar weinigen naar uitkijken. Omdat het vaak ‘op betalen aankomt’, maar ook omdat de aangifte goed doen niet eenvoudig is. Elk jaar verandert het een en ander. Het zijn de onderwerpen die we ook in onze nieuwsbrief uitlichten.

Aftrekposten, regelingen en subsidies

Voor welke regelingen komt u in aanmerking? Wat is precies aftrekbaar en wat niet? Wanneer kunt u een aanslag verwachten? Wanneer u ….

Lees verder

Salaris-administratie

Salarisadministratie uitbesteden

Altijd op tijd betalen, daar begint het mee. Maar ook andere zaken horen op orde te zijn, zoals de inhoudingen en het afdragen van belastingen en pensioenpremies. BaartseMennema zorgt dat uw salarisadministratie perfect op orde blijft. We assisteren, bijvoorbeeld door te adviseren of berekeningen uit te voeren. Of we voeren de complete salarisadministratie voor u.

Taken Salarisadministratie

Vertrouw ons de zorg over uw ….

Lees verder

Met de online boekhoudoplossing van BaartseMennema heeft u altijd toegang tot uw administratie. Eigen boekhoudsoftware heeft u niet meer nodig. u logt simpelweg via ons in zodat u uw administratieve zaken zoals BTW-aangiftes, facturatie en inkomstenbeheer zelf kunt afhandelen, terwijl wij meekijken als u dat nodig vindt.

Complete online boekhoudoplossing

De online oplossing van BaartseMennema vervangt uw eigen boekhoudpakket. U heeft geen ….

Lees verder

Online administratie inzien en bijhouden

Online administratie inzien en bijhouden

Met de online boekhoudoplossing van BaartseMennema heeft u altijd toegang tot uw administratie. Eigen boekhoudsoftware heeft u niet meer nodig. u logt simpelweg via ons in zodat u uw administratieve zaken zoals BTW-aangiftes, facturatie en inkomstenbeheer zelf kunt afhandelen, terwijl wij meekijken als u dat nodig vindt.

Complete online boekhoudoplossing

De online oplossing van BaartseMennema vervangt uw eigen boekhoudpakket. U heeft geen ….

Lees verder

Flexservice

In de dynamiek van het ondernemen, kan het zijn dat u te maken krijgt met pieken of dalen.

Soms heeft u plotseling extra administratieve ondersteuning nodig, zonder dat u uw interne administratieve capaciteit wilt uitbreiden of extra belasten.

Ook kan uw huidige administratieve afdeling opeens te groot of te duur zijn en wilt u deze tijdelijk of definitief afslanken ….

Lees verder

Wij ondersteunen u graag met advies.

Dat doen wij direct, of als het om meer specialistische taken gaat, via de hooggekwalificeerde adviseurs uit ons netwerk.

Het kan ook zijn dat u zelf wel kennis in huis heeft maar toch een second opinion ….

Lees verder

Advies en second-opinion

Advies en second-opinion

Wij ondersteunen u graag met advies.

Dat doen wij direct, of als het om meer specialistische taken gaat, via de hooggekwalificeerde adviseurs uit ons netwerk.

Het kan ook zijn dat u zelf wel kennis in huis heeft maar toch een second opinion ….

Lees verder