Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de website van BaartseMennema. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

BaartseMennema accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. De inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door BaartseMennema is verstrekt en de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BaartseMennema, wordt bepaald door de algemene voorwaarden, opgesteld door betreffende partijen. Zonder gezamenlijk opgestelde voorwaarden blijft het gebruiksrecht bij BaartseMennema.

Deze website bevat links naar websites van derden en BaartseMennema is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan BaartseMennema dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BaartseMennema dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Auteursrecht

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan BaartseMennema dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BaartseMennema dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.